Fargesia murieliae (murielae) ‚Flamingo‘ ™

Fargesia-Selektion mit Sortenschutz von Fred Vaupel

Available for Amazon Prime