Fargesia murieliae ‚Bambi‘ (S)


Kleinbleibende Fargesia