Fargesia murieliae ‚Bambi‘ (S)Kleinbleibende Fargesia