Fargesia murieliae ‚Bambi‘ (S)


Kleinbleibende Fargesia

Weitere Informationen: http://gobambus.dk/bambus-sorter/bambus-bambi/