Fargesia murieliae ‚Bambi‘ (S)

Kleinbleibende Fargesia